Skip to main content

Upcykling jest w modzie

Pozyskiwanie i przetwarzanie

Zbieramy i przetwarzamy Państwa odpady biogeniczne na innowacyjne paliwa. Zużyte oleje posmażalnicze, tłuszcze, pozostałości z separatorów tłuszczu i resztki żywności z przemysłu gastronomicznego, kwasy tłuszczowe z przemysłu spożywczego i oleochemicznego, tłuszcze zwierzęce i inne odpady organiczne nie są dla nas odpadami, ale cennymi zasobami do produkcji zrównoważonych, neutralnych pod względem CO2 biopaliw.

Państwa korzyść: my i nasi regionalni partnerzy odbieramy Państwa odpady biogeniczne bezpośrednio z Państwa zakładu. Niezawodnie, zgodnie z przepisami i wymogami oraz po atrakcyjnej cenie rynkowej.

Zgodnie z mottem "tak blisko jak się, tak daleko jak to konieczne", obróbka odbywa się lokalnie w naszych własnych zakładach lub w zakładach naszych partnerów. Z tych wstępnie przetworzonych odpadów produkujemy innowacyjne, biogeniczne paliwa, które sprzedajemy w całej Europie.

Przyjmujemy

  • zużyty olej posmażalniczy
  • kwasy tłuszczowe
  • pozostałości gastronomiczne
  • uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
  • pozostałości z separatora tłuszczu
  • pozostałe odpady organiczne

Patrząc w przyszłość

Obecnie planujemy również opracowanie systemu Energy-Back, tj. cyklu, w którym oleje i tłuszcze roślinne dostarczane są do gastronomii i jednocześnie odbierane są tłuszcze posmażalnicze i resztki żywności.

Liczy się każda kropla

Oprócz komercyjnej i przemysłowej utylizacji oraz przetwarzania, wspieramy również projekt "Liczy się każda kropla". Projekt ten pokazuje odbiorcom końcowym, że zużyte tłuszcze i oleje spożywcze nie powinny być usuwane do systemu kanalizacyjnego, ale mogą być zbierane w celu ponownego przetworzenia, co umożliwi uniknięcie kumulacji tłuszczu w publicznej sieci kanalizacyjnej.